หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ห้อข้อ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ชุมชนของฉัน 3.ประเพณีไทย
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ในหลวงของปวงชน 2.ประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 3.สวัสดีอาเซียน
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศูนย์บริการชุมชน 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.อาเซียนสัมพันธ์ 2.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 3.เที่ยวไทยมีเฮ
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ห้อข้อ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ชุมชนของฉัน 3.ประเพณีไทย
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ในหลวงของปวงชน 2.ประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 3.สวัสดีอาเซียน
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศูนย์บริการชุมชน 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.อาเซียนสัมพันธ์ 2.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 3.เที่ยวไทยมีเฮ
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศูนย์บริการชุมชน 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีบุญบั้งไฟ 2.ประเพณีสงกรานต์ 3.ประเพณีลอยกระทง
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศูนย์บริการชุมชน 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.กนก 2.นารี 3.กระบี่ 4.คช
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 ห้อข้อ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ชุมชนของฉัน 3.ประเพณีไทย
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ในหลวงของปวงชน 2.ประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 3.สวัสดีอาเซียน
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศูนย์บริการชุมชน 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.อาเซียนสัมพันธ์ 2.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 3.เที่ยวไทยมีเฮ
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศูนย์บริการชุมชน 8 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.หุ่นนิ่ง 2.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 3.เที่ยวไทยมีเฮ
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ประเพณีวัฒนธรรมไทย
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ อาคารอเนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ประเพณีวัฒนธรรมไทย
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ศูนย์บริการชุมชน 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ 1.เศรษฐกิจพอเพียง 2.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 3.อาเซียนสัมพันธ์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]