หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล หอประชุมใหญ่ ร.ร.อนุบาลราษีไศลฯ ห้อง หอประชุม 9 ต.ค. 2559 09.00-16.30 1. นักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดและแข่งขัน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนการแข่งขัน 2. รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ 3. ทุกทีมต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศ
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล หอประชุมใหญ่ ร.ร.อนุบาลราษีไศลฯ ห้อง หอประชุม 9 ต.ค. 2559 09.00-16.30 1. นักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดและแข่งขัน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนการแข่งขัน 2. รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ 3. ทุกทีมต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศ
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ห้องสมุด ร.ร.อนุบาลราษีไศล ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2559 09.00-16.30 1. นักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดและแข่งขัน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนการแข่งขัน 2. รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ 3. ทุกทีมต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศ
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล อาคารมิตรภาพ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 9 ต.ค. 2559 09.00-16.30 1. นักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดและแข่งขัน ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนการแข่งขัน 2. รายชื่อนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ 3. ทุกทีมต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]