หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 1 ห้อง ป.5/2 และ ป.5/3 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00 รายงานตัวเวลา 12.30-12.50 (กลุ่มเครือข่ายฯที่ 1-9 ห้อง ป.5/2 และกลุ่มเครือข่ายฯที่ 10-18 ห้อง ป.5/3)
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00 รายงานตัวเวลา 12.30-12.50 (กลุ่มเครือข่ายฯที่ 1-9 ห้อง ป.6/1 และกลุ่มเครือข่ายฯที่ 10-18 ห้อง ป.6/2)
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00 รายงานตัวเวลา 12.30-12.50
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง บริเวณใต้ถุนอาคาร(ด้านทิศตะวันออก) 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 8.20-8.50 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง พื้นที่ใต้ถุนอาคาร(ด้านทิศตะวันออก) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 8.20-8.50 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง บริเวณใต้ถุนอาคาร(ด้านทิศตะวันตก) 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.20-08.50 (ขอปรับตารางการแข่งขัน เพราะมีทีมสมัครไม่เยอะ เป็นแข่งวันที่ 6 ต.ค. พร้อมกันทุกกลุ่มเครือข่ายนะครับ))
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารศรีประดู่ ชั้น ใต้ถุนอาคาร ห้อง พื้นที่ใต้ถุนอาคาร(ด้านทิศตะวันตก) 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 8.20-8.50 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารพุทธรักษา (ห้องสมุดใหม่) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพ์ 1 7 ต.ค. 2559 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 9.00-9.20 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อาคารพุทธรักษา (ห้องสมุดใหม่) ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพ์ 2 7 ต.ค. 2559 09.30-12.00 รายงานตัวเวลา 9.00-9.20 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 ห้อง ภายในหอประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 8.20-8.50 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 ห้อง ภายในหอประชุม 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 รายงานตัวเวลา 8.20-8.50 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย หอประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 ห้อง ภายในหอประชุม 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00 รายงานตัวเวลา 12.20-12.50 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]