หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 15.1118736, 104.1471975"
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ห้องประชุมประจิม  
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่  
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 หอประชุมศรีอุทุมพร  
5 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53)  
6 โรงเรียนกำแพง  
7 โรงเรียนบ้านผือ  
8 โรงเรียนบ้านพะวร  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  
10 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศร (มิตรภาพที่ 161)  
11 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง  
12 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม  
13 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
14 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์  
15 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล  
16 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย  
17 โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี  
18 โรงเรียนเคียวนำ  
19 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]