แจ้งรายละเอียดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโชคนาสาม  คณะกรรมการขอแจ้งรายละเอียด คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันสเปคดังนี้ คอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 32 Bit   Microsoft Office 2010  RAM 1 GB  จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมโปรแกรมให้พร้อมตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าว
วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 15:28 น.