สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 25 6 3 0 34
2 บ้านนาดี 24 7 0 1 31
3 บ้านลุงปุง 23 8 3 1 34
4 สระขุดดงสำราญวิทยา 22 3 1 0 26
5 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 21 3 2 0 26
6 บ้านตึกชุม 21 2 2 1 25
7 บ้านตระมูง 20 5 3 0 28
8 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 19 5 6 0 30
9 บ้านยางบ่อภิรมย์ 19 4 6 2 29
10 ปทุมมาศวิทยา 18 6 1 2 25
11 บ้านทิพย์นวด 18 6 0 0 24
12 บ้านปรีง 18 5 2 2 25
13 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 18 5 2 0 25
14 บ้านสะเอิง 18 4 2 2 24
15 บ้านโนนเปือย 18 2 0 1 20
16 บ้านโพนม่วง 18 2 0 0 20
17 บ้านผักไหม 17 4 2 1 23
18 บ้านอาเลา 17 3 2 1 22
19 บ้านลำเพิญ 16 6 2 0 24
20 บ้านโสมน 16 4 2 2 22
21 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 16 0 1 0 17
22 บ้านดู่นาหนองไผ่ 15 6 4 1 25
23 อนุบาลรัตนบุรี 15 2 1 0 18
24 บ้านหมากมี่ 14 3 4 2 21
25 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 14 3 0 0 17
26 สนมศึกษาคาร 14 2 1 0 17
27 บ้านบัวโคก 13 5 2 1 20
28 บ้านนานวน 13 3 3 0 19
29 บ้านโนนสูง 13 2 1 0 16
30 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 13 1 1 0 15
31 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 12 9 2 0 23
32 บ้านปอหมัน 12 2 1 0 15
33 อนุบาลทองอุ่น 11 5 2 0 18
34 ชุมชนบ้านซาด 11 3 2 1 16
35 บ้านท่าศิลา 11 2 1 1 14
36 บ้านอาจญา 11 2 0 0 13
37 บ้านอ้อตลิ่งชัน 11 1 0 1 12
38 บ้านนาศรีสุข 10 9 2 0 21
39 รัตนวิทยาคม 10 6 3 0 19
40 โนนนารายณ์วิทยา 10 6 1 1 17
41 บ้านศรีณรงค์ 10 4 3 1 17
42 บ้านระหาร 10 3 2 0 15
43 ผาแดงวิทยา 10 3 1 0 14
44 บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 10 1 2 0 13
45 บ้านหนองขุนศรี 10 1 0 0 11
46 บ้านคอนสวรรค์ 9 6 5 0 20
47 บ้านไกลเสนียด 9 5 2 0 16
48 บ้านไพรขลา 9 5 1 0 15
49 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 9 3 0 1 12
50 บ้านเบงท่าลาด 9 2 4 0 15
51 บ้านโนนทราย 9 2 2 0 13
52 โพนทองพิทยาคม 9 2 0 0 11
53 บ้านยาง 9 1 0 0 10
54 ไตรคามวิทยา 8 8 3 2 19
55 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 8 4 1 0 13
56 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 8 3 0 0 11
57 บ้านหนองไม้ถี่ 8 3 0 0 11
58 ไตรคามสามัคคี 8 2 1 0 11
59 บ้านหนองบัวน้อย 8 2 0 1 10
60 บ้านโนนโพ 8 1 0 1 9
61 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 8 0 2 0 10
62 บ้านโพนครก 7 10 3 0 20
63 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 7 6 4 2 17
64 บ้านหนองครก 7 3 0 1 10
65 บ้านยางบ่ออี 7 2 1 0 10
66 บ้านหนองระฆัง 7 1 2 0 10
67 อนุบาลชุมพลบุรี 7 1 2 0 10
68 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 7 1 0 0 8
69 บ้านเบิด 6 4 2 0 12
70 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 6 2 1 1 9
71 บ้านหนองเรือ 6 2 1 0 9
72 บ้านแสนสุข 6 2 1 0 9
73 บ้านขาม 6 2 0 1 8
74 บ้านผำ 6 2 0 1 8
75 บ้านทับโพธิ์วิทยา 6 2 0 0 8
76 บ้านโพธิ์ห้วย 6 1 2 0 9
77 บ้านขุนไชยทอง 6 1 0 1 7
78 บ้านเป้า 6 1 0 0 7
79 บ้านตั้งใจ 6 1 0 0 7
80 วัดบึงบ้านสนม 6 0 1 0 7
81 บ้านศาลา 6 0 0 1 6
82 บ้านหนองอีดำ 6 0 0 0 6
83 บ้านขวาวโค้ง 6 0 0 0 6
84 บ้านหนองหลวง 5 4 0 0 9
85 บ้านยางกระจับ 5 3 2 2 10
86 บ้านบะ 5 3 2 0 10
87 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 5 3 2 0 10
88 บ้านหนองบัวทอง 5 3 1 0 9
89 บ้านหนองหิน 5 2 1 0 8
90 บ้านตลุงโนนกอก 5 2 0 0 7
91 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 5 2 0 0 7
92 บ้านโพนดวน 5 1 1 0 7
93 บ้านหนองอียอ 5 1 0 0 6
94 บ้านหนองคู 5 0 1 0 6
95 บ้านธรรมษา 5 0 1 0 6
96 บ้านหาญฮี 5 0 0 1 5
97 บ้านนานวล 5 0 0 0 5
98 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 4 3 2 0 9
99 บ้านทับน้อย 4 2 2 0 8
100 บ้านช่องยางชุม 4 2 2 0 8
101 บ้านหนองเทพ 4 2 1 1 7
102 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 4 2 1 0 7
103 บ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" 4 2 1 0 7
104 บ้านน้ำอ้อม 4 2 1 0 7
105 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 4 2 0 0 6
106 บ้านจาน 4 2 0 0 6
107 บ้านค้อ 4 1 3 0 8
108 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 4 1 2 1 7
109 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 4 1 0 0 5
110 บ้านทุ่งโก 4 1 0 0 5
111 บ้านหนองผือ 4 1 0 0 5
112 บ้านก้านเหลือง 4 1 0 0 5
113 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 4 0 2 0 6
114 บ้านอาคุณ 4 0 1 3 5
115 บ้านกาพระ 4 0 1 0 5
116 บ้านโนนจำปา 4 0 1 0 5
117 บ้านหนองยาง 4 0 0 1 4
118 บ้านตากลาง 4 0 0 0 4
119 บ้านหนองตาด 4 0 0 0 4
120 บ้านหัวนาคำ 4 0 0 0 4
121 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 4 0 0 0 4
122 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 3 3 0 1 6
123 บ้านพิงพวย 3 2 1 0 6
124 บ้านสำโรง(สนม) 3 1 3 0 7
125 บ้านหนองกระทุงตากแดด 3 1 3 0 7
126 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 3 1 2 2 6
127 บ้านขุมดิน 3 1 1 1 5
128 บ้านแคนน้อย 3 1 0 1 4
129 บ้านน้ำคำ 3 1 0 1 4
130 บ้านกะทะ 3 1 0 0 4
131 บ้านโพนทา 3 1 0 0 4
132 บ้านเหล่า 3 1 0 0 4
133 เทศบาลรัตนบุรี 3 1 0 0 4
134 บ้านอาพืด 3 0 1 0 4
135 บ้านหนองอียอ 3 0 1 0 4
136 บ้านบุผาง 3 0 0 1 3
137 บ้านหนองกา 3 0 0 0 3
138 บ้านนางเข็ม 3 0 0 0 3
139 บ้านกระสัง 3 0 0 0 3
140 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 3
141 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 3 0 0 0 3
142 บ้านหนองบัวงาม 3 0 0 0 3
143 บ้านนายม 2 2 2 0 6
144 บ้านกระเบื้องใหญ่ 2 2 1 0 5
145 บ้านสร้างบก 2 2 0 0 4
146 บ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 2 2 0 0 4
147 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 2 1 1 1 4
148 บ้านบุตาโสม 2 1 1 0 4
149 บ้านหนองบึง 2 1 0 0 3
150 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 2 1 0 0 3
151 บ้านหนองแสง 2 1 0 0 3
152 บ้านขะยูง 2 0 2 1 4
153 บ้านโพนโก 2 0 2 0 4
154 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 2 0 1 0 3
155 บ้านตาทิตย์ 2 0 1 0 3
156 บ้านกุดมะโน 2 0 0 1 2
157 บ้านบอน 2 0 0 0 2
158 บ้านเฉนียง 2 0 0 0 2
159 บ้านโคกกุง 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองพิมาน 2 0 0 0 2
161 บ้านโนนเซียง 2 0 0 0 2
162 บ้านภูดิน 2 0 0 0 2
163 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 2 0 0 0 2
164 บ้านดงเค็ง 2 0 0 0 2
165 บ้านตาเพ็ชร 2 0 0 0 2
166 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 2
167 บ้านม่วงหวาน 2 0 0 0 2
168 สนวนโคกเม็ก 2 0 0 0 2
169 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 1 4 0 0 5
170 บ้านสี่เหลี่ยม 1 2 0 0 3
171 บ้านแคนดำ 1 1 1 1 3
172 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 1 1 1 1 3
173 บ้านกระเบื้อง 1 1 0 0 2
174 บ้านยางขามเฒ่า 1 1 0 0 2
175 บ้านยางชุม 1 1 0 0 2
176 บ้านสายสนอง 1 1 0 0 2
177 บ้านชายทุ่ง 1 0 2 0 3
178 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 1 0 1 0 2
179 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองคูใหญ่ 1 0 0 0 1
181 บ้านโสกแดง 1 0 0 0 1
182 บ้านทิพย์เนตร 1 0 0 0 1
183 บ้านม่วงหมาก 1 0 0 0 1
184 บ้านตานบ 1 0 0 0 1
185 บ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 1 0 0 0 1
186 บ้านนาวอง 1 0 0 0 1
187 บ้านผือน้อย 1 0 0 0 1
188 บ้านม่วงน้อย 1 0 0 0 1
189 บ้านม่วงหนองตาด 1 0 0 0 1
190 บ้านสาโรช 1 0 0 0 1
191 บ้านเมืองแก 1 0 0 0 1
192 บ้านแต้-หนองบก 1 0 0 0 1
193 สามัคคีศึกษา 1 0 0 0 1
194 บ้านคำผง 0 4 2 0 6
195 บ้านขามโพนทัน 0 2 0 0 2
196 บ้านบัว 0 2 0 0 2
197 บ้านม่วงมูล 0 2 0 0 2
198 บ้านดู่ 0 1 1 0 2
199 บ้านสร้างแก้ว 0 1 0 0 1
200 บ้านปราสาท 0 1 0 0 1
201 บ้านอีโสดหนองผาง 0 1 0 0 1
202 บ้านโคกล่าม 0 1 0 0 1
203 บ้านจันทร์งาม 0 0 2 0 2
204 บ้านหัวพี 0 0 1 0 1
205 บ้านโพนงอย 0 0 1 0 1
206 บ้านตาฮะ 0 0 0 0 0
207 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0
รวม 1,266 371 188 59 1,825