หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 41 25 73.53% 6 17.65% 3 8.82% 0 0% 34
2 โรงเรียนบ้านนาดี 34 24 75% 7 21.88% 0 0% 1 3.13% 32
3 โรงเรียนบ้านลุงปุง 39 23 65.71% 8 22.86% 3 8.57% 1 2.86% 35
4 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 26 22 84.62% 3 11.54% 1 3.85% 0 0% 26
5 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 31 21 80.77% 3 11.54% 2 7.69% 0 0% 26
6 โรงเรียนบ้านตึกชุม 26 21 80.77% 2 7.69% 2 7.69% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนบ้านตระมูง 28 20 71.43% 5 17.86% 3 10.71% 0 0% 28
8 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 31 19 63.33% 5 16.67% 6 20% 0 0% 30
9 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 33 19 61.29% 4 12.9% 6 19.35% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 27 18 66.67% 6 22.22% 1 3.7% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 24 18 75% 6 25% 0 0% 0 0% 24
12 โรงเรียนบ้านปรีง 27 18 66.67% 5 18.52% 2 7.41% 2 7.41% 27
13 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 27 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 25
14 โรงเรียนบ้านสะเอิง 27 18 69.23% 4 15.38% 2 7.69% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 22 18 85.71% 2 9.52% 0 0% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนบ้านโพนม่วง 20 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านผักไหม 26 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนบ้านอาเลา 23 17 73.91% 3 13.04% 2 8.7% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนบ้านลำเพิญ 24 16 66.67% 6 25% 2 8.33% 0 0% 24
20 โรงเรียนบ้านโสมน 24 16 66.67% 4 16.67% 2 8.33% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 17 16 94.12% 0 0% 1 5.88% 0 0% 17
22 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 26 15 57.69% 6 23.08% 4 15.38% 1 3.85% 26
23 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 19 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
24 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 25 14 60.87% 3 13.04% 4 17.39% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 17 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
26 โรงเรียนสนมศึกษาคาร 19 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
27 โรงเรียนบ้านบัวโคก 22 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
28 โรงเรียนบ้านนานวน 19 13 68.42% 3 15.79% 3 15.79% 0 0% 19
29 โรงเรียนบ้านโนนสูง 17 13 81.25% 2 12.5% 1 6.25% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 16 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 24 12 52.17% 9 39.13% 2 8.7% 0 0% 23
32 โรงเรียนบ้านปอหมัน 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
33 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
34 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
35 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านอาจญา 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
37 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 21 10 47.62% 9 42.86% 2 9.52% 0 0% 21
39 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 19 10 52.63% 6 31.58% 3 15.79% 0 0% 19
40 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
41 โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 19 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
42 โรงเรียนบ้านระหาร 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
43 โรงเรียนผาแดงวิทยา 16 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
44 โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
45 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 21 9 45% 6 30% 5 25% 0 0% 20
47 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
48 โรงเรียนบ้านไพรขลา 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
49 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 15 9 60% 2 13.33% 4 26.67% 0 0% 15
51 โรงเรียนบ้านโนนทราย 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
52 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านยาง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
54 โรงเรียนไตรคามวิทยา 24 8 38.1% 8 38.1% 3 14.29% 2 9.52% 21
55 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 14 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
57 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
58 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนบ้านโนนโพ 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
62 โรงเรียนบ้านโพนครก 22 7 35% 10 50% 3 15% 0 0% 20
63 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 22 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
64 โรงเรียนบ้านหนองครก 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
65 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
66 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
67 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านเบิด 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
70 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ้านแสนสุข 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านขาม 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบ้านผำ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
78 โรงเรียนบ้านเป้า 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านศาลา 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านยางกระจับ 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
86 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
87 โรงเรียนบ้านบะ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
88 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
92 โรงเรียนบ้านโพนดวน 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 10 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองคู 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านธรรมษา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านหาญฮี 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านนานวล 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
100 โรงเรียนบ้านทับน้อย 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
101 โรงเรียนบ้านหนองเทพ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
105 โรงเรียนบ้านจาน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
106 โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านค้อ 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
108 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านทุ่งโก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านอาคุณ 9 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
115 โรงเรียนบ้านกาพระ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านตากลาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านหนองตาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านพิงพวย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
124 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
125 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
126 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
127 โรงเรียนบ้านขุมดิน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านแคนน้อย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านกะทะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านโพนทา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองอียอ 10 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านอาพืด 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านบุผาง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านกระสัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านนางเข็ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองกา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านนายม 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
144 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
145 โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านสร้างบก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
148 โรงเรียนบ้านบุตาโสม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองบึง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านขะยูง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านโพนโก 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านกุดมะโน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนบ้านโนนเซียง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านตาเพ็ชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านบอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านภูดิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านเฉนียง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโคกกุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
170 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านแคนดำ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
172 โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
173 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านยางชุม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านสายสนอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านตานบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านนาตุ่น “สหราษฏร์วิทยา” 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านนาวอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านผือน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านสาโรช 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านเมืองแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโสกแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านคำผง 6 0 0% 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 6
195 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
196 โรงเรียนบ้านบัว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
197 โรงเรียนบ้านม่วงมูล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านดู่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านหัวพี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านโพนงอย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านตาฮะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
207 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]