หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 219 หมู่ 1 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 นายวัชรินทร์ นุตโร   094-0598772
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  
3 โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา) ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
4 โรงเรียนบ้านหนองกา อ.รัตนบุรั จ.สุรินทร์  
5 โรงเรียนบ้านหนองคู ต.น้ำเขียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  
6 โรงเรียนบ้านไผ่(วันครู๒๕๐๓) ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
7 โรงเรียนรัตนวิทยาคม ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
8 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
9 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]