ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอู่โลก สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน