ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.75 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน