ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน