ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน