ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเมาะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบุฤาษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสามโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 1 50 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน