ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 27 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 26.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 26.50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 26 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 24 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 21.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 18.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน