ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตำปูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตาอ็อง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน