ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านบึงขวาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน