ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.20 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน