ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.50 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน