ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 69.74 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 58.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 53.98 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 29.99 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 28.70 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 21.63 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 7.14 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน