ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอนันต์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหัวแรด สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.80 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน