ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านกุง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน