ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 69.20 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.80 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 58.60 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 57.60 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านอาแวะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 53.40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 45.60 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 45.20 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน