ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสนิท สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.20 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 61.70 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 57.70 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน