ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านราม สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านระไซร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 55.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 52 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน