ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 64.20 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 62.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
14 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน