ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านกระออม สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนทวีคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน