ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงวิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.20 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.20 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน