ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน