ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเวียย สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน