ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทักษิณวารี สพป. สุรินทร์ เขต 1 94.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.30 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน