ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.17 ทอง 8  
9 โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.33 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน