ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนแงงกวง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน