ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
11 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน