ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง สพป. สุรินทร์ เขต 1 67.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 64.40 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน