ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตากวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 70.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโดนออง สพป. สุรินทร์ เขต 1 66.50 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 1 63.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 62.70 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 58.80 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 56.80 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน