ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณวิทยากร สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก สพป. สุรินทร์ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 58.50 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน