ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอนันต์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.45 เงิน 8  
9 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.10 เงิน 9  
10 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน