ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.17 เงิน 5  
6 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.50 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน