ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.28 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพะเนา สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.14 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.28 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.14 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.14 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านอนันต์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.14 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีราชา สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน