ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 76.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
8 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน