ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวแรด สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.28 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.28 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.28 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.57 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.85 เงิน 9  
10 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.57 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.42 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 1 67.14 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน