ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกาเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน