ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจรวย สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบรมสุข สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง สพป. สุรินทร์ เขต 1 75.75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน