ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่างปี่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.60 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านกุดหวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.40 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน