ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน