ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 54 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 52 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน