ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดหวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  
13 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน