ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสลักได สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.16 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.97 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.16 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.83 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.33 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน