ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกับ สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอนันต์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกาเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน