ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป. สุรินทร์ เขต 1 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่อาราง สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกระดาน สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.58 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.08 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านตะบัล สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.50 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน